All posts by SaNsAn

牙科

2015 年 4 月 20 日

大儿子断断续续地投诉牙齿痛

有大意替他检查过几次,没发现不妥

昨天,他又说痛

老公拿了手机的手电灯替他检查

这次才发现牙齿蛀了

没有相熟的牙医,幸好老公的同事介绍了加影一间牙科

强调一定要找 Dr. Lee,因为他的声音很可爱,小朋友很喜欢他

image

第一次拜访牙医,大儿子没有一丁点的害怕,淡定得很

补完牙,还笑嘻嘻的

image

一场来到,就顺便让小儿子检查牙齿

他说什么也不肯躺下来检查

直到牙医跟他说,检查后有礼物给你和哥哥哦

他才愿意让牙医检查牙齿

牙齿白白美美的

2015 年 5 月 22 日

时隔一个月,又再拜访牙医

这次是要拔牙了

恒牙露出来,乳牙摇摇欲坠了

刷牙还会流血

image

爸爸说让牙医处理比较好

image

拔完牙,也是一副笑嘻嘻的模样

image

第一颗乳牙就这样给拔掉了

晚上找了 tooth fairy 的图片,讲故事给兄弟俩听
乳牙放在枕头下陪睡一晚

Cheddar cheese cake

材料:
3 片 cheddar cheese
50ml 低脂牛奶
50g 奶油
50g 自发面粉
3 粒鸡蛋
1 小匙塔塔粉
50g 幼糖

做法:
1)先把蛋黄和蛋白分开
2) cheddar cheese 和牛油隔水煮溶,加入低脂牛奶,搅拌均匀
3)待凉一下,把蛋黄拌入搅拌
4)自发面粉分三次加入,搅拌均匀
5)蛋白、糖和塔塔粉硬性打法后,加入起司糊,搅拌均匀
6)倒入 6 寸模型
7)烘盘放水,预热 10 分钟
8)180 度,隔水烘 1 个小时

*取出在热的时候脱模,蛋糕不会收缩

三色玉子烧

image

 

材料:

(A)
三颗蛋
一汤匙牛奶
少许盐

(B)
青葱
红萝卜
大洋葱
胡椒粉

做法:
1)把材料 (A)搅拌均匀
2)加入材料 (B),搅匀
3)煎成半熟,底面差不多凝固,将蛋从外往内卷起
4)卷剩一点蛋卷推上自己的方向挪,空出来的地方均匀刷上油,继续倒入蛋液
5)重复三次,蛋卷会变厚


这个字很简单
我却用了很长时间去体会到
Dear all
Thanks for everything >>> by 谢国伦

家呢個字好簡單
但唔知幾時開始
佢整系一隻字
睇落又某麼意義
記憶中既家系一家人一起睇電视吃下耶
而呢d片段 似乎越來越模糊
剩返抵既就系在一片混亂中跌過撞過各自長大想再次挽返當初個家既感覺
但感覺黎咔耶,某佐又點挽得返喇
慶幸我地又行返埋一齊,建立一個家              >>> by 谢国鸿

经历让我们各散西东
经历让我们互不了解
经历让我们变得陌生
然而
上天有好生之德怜悯
上天在冥冥中的安排
上天再度把我们牵引
上天巩固我们姐弟情
这一切不是必然的
家,终究要有情有暖才是一个家
希望我们的家不会轻易被摧毁
无论将来如何,我们终究是一家人

Sand Art 和填色比赛

2015 年 1 月 24 日

第一次带儿子参加正式的填色比赛

地点在芙蓉华人接生院

image

四岁及以下的孩子是 Sand Art 比赛

小儿子得了安慰奖

image

大儿子的是填色比赛

第一次比赛,我们准备不足,颜料和水彩笔不足

老公为此挺懊恼的

其实旨在参与、拿经验,平常心看待较轻松些

image

完成的作品

没得奖,大儿子很伤心

安慰他,良久他才平抚

借此教导他不是每次都能如他所愿的

即使得不到,也别太耿耿于怀,伤心过了,就要放下

孩子,成长的路上有爸爸妈妈陪伴

再坏的也有我们陪你们渡过

我是第一的

image

 又一份老公的心意

其实没打算换电话,IPhone 5s 才用了一年多

从 Sony Ericsson 到 iPhone 5s 都有着非凡的意义

不知情下被带去 klcc 的 maxis center

去到的时候是最后一部了

老公豪不犹豫的下单

注定的

感动的是这部 iPhone 6 是老公买来送给我的

他只是用我的 5s

我是他的第一,超越他自己

谢谢你,我爱你